Heb je een vraag? Neem contact met ons op +31 (0)88 551 6000 | kecb@lunet.nl

Disclaimer

Disclaimer website
Wij besteden continu zorg en aandacht aan de samenstelling van de inhoud op deze site. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. Het is niet altijd mogelijk fouten te voorkomen.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze website is verkregen.

Disclaimer social media
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van onze social media kanalen en de daarin opgenomen gegevens, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de pagina. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de pagina of de (on)bereikbaarheid van de pagina.
Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op social media, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de moderator, de internetprovider of KinderExpertiseCentrum Brabant, hierna te noemen KECB. KECB kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.
De informatie op de diverse social media wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. KECB behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Op deze pagina treft u een aantal links aan naar andere websites. Het KECB is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Contact
Vragen en opmerkingen over deze website kun je mailen naar info@kecb.nl

Scroll naar boven
error: Inhoud is beschermd.