Heb je een vraag? Neem contact met ons op +31 (0)88 551 6000 | kecb@lunet.nl

Privacy verklaring

Het KinderExpertiseCentrum Brabant is voortgekomen vanuit de expertise van Lunet zorg.

Lunet zorg hecht groot belang aan het respecteren en beveiligen van persoonsgegevens. Dit geldt voor de persoonsgegevens van de bezoekers van haar website, cliënten, cliëntvertegenwoordigers, medewerkers, stagiairs, vakantiekrachten, vrijwilligers, uitzend-/inhuurkrachten, leveranciers etc.

Daarbij houdt Lunet zorg zich aan de actuele privacyregelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit privacy statement is verder uitgewerkt in een privacy reglement. Deze kunt u hier vinden en downloaden. Deze versie is inmiddels voorgelegd aan de medezeggenschapsorganen.

Hieronder lichten wij een aantal belangrijke zaken toe die betrekking hebben op uw privacy, waarbij de nadruk ligt op de bezoeker van deze website.

  • Lunet zorg verzamelt via haar website formulieren o.a. namen, telefoonnummer en e-mail adres. Deze verzamelde informatie wordt alleen gebruikt voor het toezenden van aangevraagde informatie of voor het opnemen van contact door medewerkers van Lunet zorg op uw verzoek.
  • Lunet zorg slaat geen gegevens op in haar websitedatabase van ingevulde website formulieren. Deze gegevens komen rechtstreeks uit in de mailbox van de verantwoordelijke afdeling van Lunet zorg. Enige uitzondering daarop zijn de gegevens die ingevuld worden op een websiteformulier voor het aanmelden van een evenement. Deze worden na afloop van het evenement meteen verwijderd uit de website database.
  • Nieuwe of aanvullende klant- en persoonsgegevens verzameld uit de websiteformulieren worden door Lunet zorg vastgelegd in haar administratieve systemen.
  • U heeft altijd recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw gegevens.
  • U heeft altijd het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken.
  • Tevens heeft u het recht op gegevensoverdracht (ook wel recht op ‘dataportabiliteit’) genoemd.
  • Heeft u specifiek toestemming gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan heeft u altijd het recht om deze toestemming ook weer in te trekken.
  • Lunet zorg heeft een Functionaris Gegevensbescherming (“FG”) aangesteld die toezicht houdt op en adviseert m.b.t. de juiste naleving van de privacyregelgeving binnen Lunet zorg. U kunt de FG desgewenst contacteren via: FG@lunetzorg.nl

Wanneer u een klacht heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij u eerst contact met ons op te nemen. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”). De AP is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland m.b.t. privacy aangelegenheden.

Cookies

Deze website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine bestandjes die onze website op de harde schijf van uw computer zet. Deze cookies geven onder andere inzicht in bezoekcijfers en het surfgedrag van de website bezoekers. Deze anonieme gegevens gebruiken wij alleen om onze website te verbeteren.

Tot slot

Lunet zorg behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Wilt u weten welke gegevens Lunet zorg over u in haar database heeft? Neem dan contact op met clientenadministratie@Lunetzorg.nl

Laatst gewijzigd: 25 mei 2018

Lunet zorg | Croy 5 | 5653 LC | Eindhoven | 088 – 551 5000 | info@lunetzorg.nl | geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 17144573

Scroll naar boven
error: Inhoud is beschermd.